Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:

43 Hải Dương, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Điện Thoại:

0979933970

0962624494

Email:

hotro@camerasongma.com